Småbåtloven § 40 - Håndheving av forbudet mot bruk av vannscootere - nytt håndhevingsdirektiv

Riksadvokaten har i brev av 6. juli 2012 gitt direktiv om at vannscooterforbudet i småbåtloven § 40 skal håndheves raskt og effektivt ved overtredelser begått etter 1. juli i år.

 Midlertidige retningslinjer av 3. juli 2009 er opphevet.

 

Last ned filSmåbåtloven(5 6kb)
Publisert