Statsadvokatmøtet 2013 - oppsummering

I brev av 11. juli 2013 til statsadvokatene oppsummerer riksadvokaten etter årets statsadvokatmøte enkelte pålegg, retningslinjer og orienteringer av betydning for politiet og statsadvokatembetene.Enkelte opplysninger i pkt 22 er tatt ut i den offentlig tilgjengelige versjonen.