Statsadvokatmøtet 2017 - oppsummering

Etter årets statsadvokatmøte oppsummerer riksadvokaten enkelte retningslinjer, pålegg og orienteringer av betydning for statsadvokatene og politiet.