Tap av advokatbevilling pga straffbart forhold - nye retningslinjer

Spørsmålet om å frata en advokat retten til å utøve advokatvirksomhet pga. straffbart forhold skal etter nye direktiver fra riksadvokaten overlates til Advokatbevillingsnemnden å avgjøre administrativt.

Spørsmålet om å frata en advokat retten til å utøve advokatvirksomhet pga. straffbart forhold skal etter nye direktiver fra riksadvokaten overlates til Advokatbevillingsnemnden å avgjøre administrativt. Dette innebærer ingen endring i politiets informasjonsplikt etter påtaleinstruksen § 5-5, og det gis detaljerte retningslinjer for hvilke dokumenter som rutinemessig skal oversendes i denne forbindelse.

Last ned filTap av advokatbevilling(8 3kb)