Tidsbruk ved oversendelse av fengslingssaker til Høyesterett

Riksadvokaten har sendt ut brev til statsadvokatene og politimestrene angående tidsbruken ved oversendelse av fengslingssaker til Høyesterett. Se vedlegg.

Publisert