Utvalget for kommunikasjonskontroll - årsrapport 2012

Riksadvokaten har ved brev av 6. august 2013 til politimestrene m.fl sendt ut kopi av Kommunikasjonskontrollutvalgets årsrapport til Justis- og beredskapsdepartementet for 2012.Det er bedt i brevet om at nøkkelpersonell i politiet gjøres kjent med rapporten og riksadvokatens merknader.