Veileder om innsyn i straffesaksdokumenter for andre enn sakens parter

Det har vært behov for en samlet oversikt over reglene om innsyn i straffesaksdokumenter for andre enn sakens parter, og også å gi retningslinjer for påtalemyndighetens behandling av slike innsynsbegjæringer. Riksadvokaten gir derfor nå ut en slik veileder.