Justering av standardiserte bøtesatser ved vegtrafikkovertredelser

Med virkning fra 1. januar 2017 er bøtesatsene for forenklet forelegg i vegtrafikksatser endret. Som en følge av dette har riksadvokaten ajourført vedlegg til rundskriv nr. 3/2009 om vegtrafikkovertredelser – standardiserte bøtesatser, beslag av førerkort mv.

Riksadvokaten har som følge av de endringer som 16. desember 2016 ble gjort i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker – med virkning fra 1. januar 2017 – ajourført de standardiserte bøtesatsene i vedlegg til rundskriv nr. 3 2009 om vegtrafikkovertredelser. Dette fremgår av brev av 22. desember 2016 til statsadvokatene og politimestrene. 

Les brevet og vedlegget her:

Last ned filBrev bøtesatser(1 1 6kb)Last ned filVedlegg til rundskriv 3/2009 bøtesatser(3 1 2kb)