Mål- og prioriteringsrundskriv nr. 1/2016

Draps- og voldssaker - blant annet vold mot barn og mishandling i nære relasjoner - grov profittmotivert kriminalitet, alvorlig økonomisk kriminalitet, dødsulykker i trafikken og hatkriminalitet. Det er riksadvokatens prioriteringer for 2016, der også ny handlingsplan for løft av etterforskingsfeltet varsles.