Mål- og prioriteringsrundskrivet nr. 1/2014

Riksadvokatens rundskriv nr. 1/2014 om mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i 2014 – politiet og statsadvokatene, foreligger nå.
Rundskrivet må sees i sammenheng med rundskriv nr. 2/2012 om krav til straffesaksbehandlingen i politiet og ved statsadvokatembetene.