Mål- og prioriteringsrundskrivet nr. 1/2015

Riksadvokatens rundskriv nr. 1/2015 om mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i 2015 - politiet og statsadvokatene, foreligger nå. Rundskrivet må sees i sammenheng med rundskriv nr. 2/2012 om krav til straffesaksbehandlingen i politiet og ved statsadvokatembetene.