Rogaland statsadvokatembeter – ledig fast embete som statsadvokat

Ved Rogaland statsadvokatembeter er det ledig ett fast embete som statsadvokat med tiltredelse etter nærmere avtale. Søknadsfrist er 1. november 2017.

Les mer om Rogaland statsadvokatembeter – ledig fast embete som statsadvokat