Hordaland statsadvokatembeter – ledig ett fast embete som statsadvokat

Ved Hordaland statsadvokatembeter er det ledig ett embete som statsadvokat med tiltredelse i løpet av høsten, etter nærmere avtale. Søknadsfrist er 1.oktober.

Les mer om Hordaland statsadvokatembeter – ledig ett fast embete som statsadvokat