Riksadvokatembetet- fast stilling som IKT- rådgiver

Stillingen som IKT- rådgiver ved Riksadvokatembetet er ledig for snarlig tiltredelse. Sentrale arbeidsoppgaver er å yte førstehånds brukerstøtte til alle i Den høyere påtalemyndighet (unntatt Økokrim), drifte IKT- løsningene lokalt ved Riksadvokatembetet og fungere som bindeledd mellom riksadvokaten, statsadvokatembetene og Politiets IT-tjenester (PIT). Søknadsfrist er 15. november 2017.

Les mer om Riksadvokatembetet- fast stilling som IKT- rådgiver

Oslo statsadvokatembeter - fire konstitusjoner som statsadvokat ledig

Ved Oslo statsadvokatembeter er det ledig inntil fire konstitusjoner som statsadvokat med snarlig tiltredelse, to med varighet i inntil ett år og to med varighet i inntil seks måneder. Søknadsfrist er 15. november 2017.

Les mer om Oslo statsadvokatembeter - fire konstitusjoner som statsadvokat ledig

Rogaland statsadvokatembeter – ledig fast embete som statsadvokat

Ved Rogaland statsadvokatembeter er det ledig ett fast embete som statsadvokat med tiltredelse etter nærmere avtale. Søknadsfrist er 1. november 2017.

Les mer om Rogaland statsadvokatembeter – ledig fast embete som statsadvokat