Hordaland statsadvokatembeter – ledig ett fast embete som statsadvokat

Ved Hordaland statsadvokatembeter er det ledig ett embete som statsadvokat med tiltredelse i løpet av høsten, etter nærmere avtale. Søknadsfrist er 1.oktober.

Embetet ledes av en førstestatsadvokat og har i tillegg sju statsadvokater og fem kontorstillinger. Embetskretsen omfatter i dag Vest politidistrikt.  Straffesaksbehandlingen for det tidligere Sogn og Fjordane politidistrikt håndteres fortsatt, som en overgangsordning, av Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter, mens Hordaland statsadvokatembeter har ansvaret for fagledelsen i hele Vest politidistrikt. Kontoret ligger sentralt i Bergen sentrum.

Søkere må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, og det stilles høye krav til egnethet, faglig dyktighet, samarbeidsevner og integritet. Tilfredsstillende vandel forutsettes. CV med attester og vitnemål skal følge søknaden, og det bes opplyst om man behersker begge målformer. Søkerne vil bli ført opp på offentlig søkerliste, og det kan bli innhentet politiattest.

Det er et mål at den statlige arbeidsstyrken er sammensatt slik at den samsvarer med befolkningen ellers hva gjelder kjønn og etnisk opprinnelse. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Den som ansettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres.

Faste statsadvokatstillinger lønnes p.t fra kr 1 046 000 pr år.  Det trekkes pensjonsinnskudd på 2 %.

Spørsmål om stillingen kan rettes til førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen, telefon 55 54 80 00.

Send søknad elektronisk via www.Jobbnorge.no  ID: 141878.

Søknadsfrist er 1. oktober 2017.