Riksadvokatembetet- fast stilling som IKT- rådgiver

Stillingen som IKT- rådgiver ved Riksadvokatembetet er ledig for snarlig tiltredelse. Sentrale arbeidsoppgaver er å yte førstehånds brukerstøtte til alle i Den høyere påtalemyndighet (unntatt Økokrim), drifte IKT- løsningene lokalt ved Riksadvokatembetet og fungere som bindeledd mellom riksadvokaten, statsadvokatembetene og Politiets IT-tjenester (PIT). Søknadsfrist er 15. november 2017.

Etaten ønsker å oppfylle statens mål om økt digitalisering og ønsker en engasjert IKT-rådgiver som kan bidra så vel på det strategiske plan som på det tekniske. Den høyere påtalemyndighet står foran flere spennende og viktige utfordringer knyttet til økt IKT- satsing, blant annet digital straffesaksbehandling.  Vi er i ferd med å få på plass ny hjemmeside og en intranettløsning. I løpet av 2018 skal vi anskaffe ny løsning for arkiv og journalføring.

Søkere til stillingen bør ha relevant høyere utdanning, minimum på bachelornivå. Kandidaten må kunne arbeide effektivt og selvstendig, men også samarbeide godt med andre i et tverrfaglig miljø. I tillegg kreves det at man er initiativrik, læringsvillig, har analytisk legning og god ordenssans. Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk er en forutsetning. Gode kunnskaper om Windows og Office-programmene vil bli tillagt vekt. Erfaring med andre relevante systemer, som for eksempel BL vil være en fordel. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres.

Det er et mål at den statlige arbeidsstyrken i størst mulig grad er sammensatt slik at den samsvarer med befolkningen ellers i samfunnet når det gjelder alder, kjønn og etnisk opprinnelse. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.

Stillingen lønnes fra kr 517 700 til kr 623 900 avhengig av utdanning og erfaring. Det blir trukket 2 prosent av lønnen til Statens Pensjonskasse. Spørsmål om stillingen kan rettes til administrasjonssjef Eva Furua eller seniorrådgiver Beathe Igesund Engen på telefon 22 47 78 50.

Send søknad elektronisk via www.jobbnorge.no  ID: (143992)

Søknadsfrist er 15. november 2017.