Rogaland statsadvokatembeter – ledig fast embete som statsadvokat

Ved Rogaland statsadvokatembeter er det ledig ett fast embete som statsadvokat med tiltredelse etter nærmere avtale. Søknadsfrist er 1. november 2017.

Embetet blir ledet av en førstestatsadvokat og har i tillegg åtte statsadvokatstillinger og 4,5 kontorstillinger. Embetskretsen omfatter i dag Sør-Vest politidistrikt. Rogaland statsadvokatembeter har særskilt ansvar for saker med tilknytning til kontinentalsokkelen og Norges økonomiske sone. Kontoret ligger sentralt i Stavanger sentrum.

Søkere må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, og det stilles høye krav til egnethet, faglig dyktighet, samarbeidsevner og integritet. Tilfredsstillende vandel forutsettes. CV med attester og vitnemål skal følge søknaden, og det bes opplyst om man behersker begge målformer. Søkerne vil bli ført opp på offentlig søkerliste, og det kan bli innhentet politiattest. 

Det er et mål at den statlige arbeidsstyrken er sammensatt slik at den samsvarer med befolkningen ellers hva gjelder kjønn og etnisk opprinnelse. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Den som ansettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres.

Faste statsadvokatstillinger lønnes p.t fra kr 1 046 000 pr år.  Det trekkes pensjonsinnskudd på 2 %.

Spørsmål om stillingen kan rettes til førstestatsadvokat Harald Grønlien eller nestleder/kst. førstestatsadvokat Asbjørn Eritsland på telefon 51 59 91 60.

Send søknad elektronisk via www.Jobbnorge.no  ID: (143054)

Søknadsfrist er 1. november 2017