Agder statsadvokatembeter

Agder statsadvokatembeter

Embetsleder: Erik Erland Holmen 
Besøksadresse: Rådhusgaten 34, 4605 Kristiansand S
Postadresse: Postboks 504 - Lundsiden, 4605 Kristiansand S
E-post:post.agder@statsadvokatene.no
Telefon: 38 09 90 20
Fax: 38 09 90 21

Kontakt embetet

Embetet fører aktorater for Høyesterett, Agder lagmannsrett, Lister tingrett, Kristiansand tingrett og Aust-Agder tingrett.

Underliggende politidistrikt:
Agder politidistrikt.

Statsadvokater ved embetet:
Førstestatsadvokat/embetsleder: Erik Erland Holmen (permisjon)
Statsadvokat Dennis Danielsen - fungerende embetsleder
Statsadvokat Beate Rullestad Jansen
Statsadvokat Jan Tallaksen
Statsadvokat Leif Aleksandersen

 

Inspeksjon 2015
Agder statsadvokatembete har avholdt inspeksjon av straffesaksbehandlingen i Agder politidistrikt. Tema for inspeksjonen var bruk av etterforskingsplaner i voldtektssaker, seksuallovbrudd mot barn og vold i nære relasjoner.

Last ned filInspeksjon Agder 2015(2 8 2kb)

 

Inspeksjon 2014
På bakgrunn av riksadvokatens rundskriv nummer 1/2014 har Agder statsadvokatembete inspisert straffesaksbehandlingen i Agder politidistrikt. 

Last ned filInspeksjon Agder 2014(3 4 5kb)