Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter

Embetsleder: Jan Hoel
Besøksadresse:
Julsundvn. 4, 6412 Molde
Postadresse: Postboks 2517, 6404 Molde
E-post:post.mrsf@statsadvokatene.no

Telefon: 71 25 80 06
Fax: 71 25 80 07

Kontakt embetet

Embetet fører aktorater for Høyesterett, Gulating lagmannsrett, Frostating lagmannsrett, Fjordane tingrett, Nordmøre tingrett, Romsdal tingrettSogn tingrett, Søre Sunnmøre tingrett og Sunnmøre tingrett.

Underliggende politidistrikt: Møre og Romsdal politidistrikt.

 

Statsadvokater ved embetet:
Førstestatsadvokat/embetsleder Jan Hoel
Statsadvokat Jogeir Nogva 
Statsadvokat Magne Nyborg
Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim
Kst. statsadvokat/politiinspektør Kjell-Otto Lilleberg