Rogaland statsadvokatembeter

Embetsleder: Harald L Grønlien
Besøksadresse:
Nedre Holmegate 30, 4006 Stavanger
Postadresse: Postboks 180, 4001 Stavanger
E-post: post.rogaland@statsadvokatene.no
Telefon: 51 59 91 60
Fax: 51 59 91 61

Kontakt embetet

Embetet fører aktorater for Høyesterett, Gulating lagmannsrett, Dalane tingrett, Haugaland tingrett, Jæren tingrett, Sunnhordland tingrett og Stavanger tingrett.

Underliggende politidistrikt: Sør-Vest politidistrikt.

Embetet har i tillegg ansvaret for fiskerisaker fra og med Trøndelag til svenskegrensen og for straffbare handlinger med tilknytning til kontinentalsokkelvirksomhet.

Statsadvokater ved embetet:
Førstestatsadvokat/embetsleder Harald L.Grønlien
Kst. førstestatsadvokat/nestleder Asbjørn Eritsland
Statsadvokat Tormod Haugnes
Statsadvokat Tore Kulstad
Statsadvokat Henriette Kvinnsland
Statsadvokat Birgitte B. Løvlund
Statsadvokat Arvid Malde
Statsadvokat Oddbjørn Søreide
Statsadvokat Folke Åmlid