Troms og Finnmark statsadvokatembeter

Troms og Finnmark statsadvokatembeter
Tromsdalstinden. Foto: Lars Fause

Embetsleder: Lars Fause
Besøksadresse:
Elvegata 2, 9008 Tromsø
Postadresse: Postboks 2503, 9267 Tromsø
E-post: post.tf@statsadvokatene.no
Telefon: 77 66 00 70

Kontakt embetet

Embetet fører aktorater for Høyesterett, Hålogaland lagmannsrett, Alta tingrett, Hammerfest tingrett,  Trondenes tingrettNord-Troms tingrett, Senja tingrett, Sis-Finnmárkku diggegoddi - Indre Finnmark tingrett og Øst-Finnark tingrett.

Underliggende politidistrikt: Troms politidistrikt, Finnmark politidistrikt og Sysselmannen på Svalbard.

 

Statsadvokatembetet har i tillegg et særlig ansvar for etterforsking av straffesaker med utspring i fiskerilovgivningen i Norges økonomiske soner utenfor Nord-Norge, i fiskerisonen ved Jan Mayen og i fiskevernsonen ved Svalbard. Førstestatsadvokaten har påtalemessig ansvar for saker som faller inn under overvåkingsinstruksen § 1 for de foran nevnte politidistrikt.

Statsadvokater ved embetet:
Førstestatsadvokat/embetsleder Lars Fause
Statsadvokat Torstein Hevnskjel
Statsadvokat Hugo Henstein (permisjon)
Statsadvokat Torstein Lindquister
Statsadvokat Tor Børge Nordmo
Kst statsadvokat Gøril Lund 

Domsamling fiskesaker

Publisert 

Denne domssamlingen fra april 2011 gir en kronologisk oversikt over straffedommer og kjennelser fra Høyesterett (H) og lagmannsrettene (L) i fiskerisaker i form av korte referat. Referatene er utformet med sikte på å fremheve hvilke rettslige spørsmål som omhandles i den enkelte avgjørelse, og skiller seg både i omfang og skrivemåte fra de tradisjonelle ingressene som er vedlagt avgjørelsene i Norsk Retstidende og Lovdata..

Les mer om Domsamling fiskesaker