Trøndelag statsadvokatembeter

Trøndelag statsadvokatembeter
Foto: Helge J. Kaasbøll

Embetsleder: Bjørn Kristian Soknes
Besøksadresse:
Prinsens gate 1, 7013 Trondheim
Postadresse: Postboks 4733 Sluppen, 7468 Trondheim
E-post: post.trondelag@statsadvokatene.no
Telefon: 73 19 95 80
Fax: 73 19 95 81

Kontakt embetet

Embetet fører aktorater for Høyesterett, Frostating lagmannsrett, Fosen tingrett, Inntrøndelag tingrett, Namdal tingrett og Sør-Trøndelag tingrett.

Underliggende politidistrikt: Trøndelag politidistrikt.

Statsadvokater ved embetet:
Førstestatsadvokat/embetsleder Bjørn K. Soknes
Statsadvokat Kaia Strandjord
Statsadvokat Per Morten Schjetne
Statsadvokat Unni Sandøy
Statsadvokat Jarle Wikdahl