Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter

Embetsleder: Anne M. Katteland
Besøksadresse:
Broene 1, 3701 Skien
Postadresse: Postboks 313, 3701 Skien
E-post: post.vt@statsadvokatene.no
Telefon: 35 58 88 58
Fax: 35 58 88 50

Kontakt embetet

Embetet fører aktorater for Høyesterett, Agder lagmannsrett, Aust-Telemark tingrett, Tønsberg tingrett, Nordre Vestfold tingret, Larvik tingrett, Nedre Telemark tingrett, Sandefjord tingrett og Vest-Telemark tingrett.

Underliggende politidistrikt: Sør-Øst politidistrikt.

Statsadvokater ved embetet:
Førstestatsadvokat/embetsleder Anne M. Katteland
Statsadvokat Alf Martin Evensen
Statsadvokat Kjetil Omholt
Statsadvokat Per Halsbog
Statsadvokat Petter Sødal 
Statsadvokat Håvard Kalvåg
Kst. statsadvokat Marit Formo
Kst. statsadvokat Jeanette Desiree Hagene Knutsen